civil-radio-hallgasd-online-banner
A II. közös mezőgazdász-konferencia zárónyilatkozata
2014. november 18. kedd, 07:35    PDF Nyomtatás E-mail
Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete és az Érmelléki Gazdák Egyesülete Torockón megrendezett II. közös mezőgazdász-konferenciájának zárónyilatkozata. 

A részt vevő egyesületek egyetértenek abban, hogy az elmúlt két és fél évtized erdélyi gazdatársadalmának érdekképviseleti szervezetei nem váltották be a rendszerváltás után megfogalmazódott reményeket. Az erdélyi magyar gazdát egyformán sújtják az általános romániai viszonyokból adódó sajátos nehézségek, a kisebbségi létből fakadó kihívások, az ország Európai Unión belüli helyzetéből származó versenyhátrány. Éppen ezért elengedhetetlen a szakmai szervezetek munkájának újragondolása, új irányok meghatározása és következetes végig vitele. 

A történelem folyamán az erdélyi magyarság megtartó erejét a vidék öntudatos, önálló gazdái jelentették. A magyar falu alapja a gazdaélet és a család, éltetője pedig az értékteremtő, cselekvő akarat. Ez a nyilvánvaló igazság teszi egyértelművé, hogy a közös munka lényege a családi gazdálkodók segítése, a családi gazdaságoknak mint termelői egységeknek a fejlesztése és általánossá tétele.

Az erdélyi magyar megmaradás záloga a nemzet egysége. A Kárpát-medencei magyarság határok feletti újraegyesítésének folyamata mélyreható gyakorlati lépésekben teljesedhet ki. Ennek része a nemzet gazdasági újraegyesítése is, tehát mindent meg kell tenni az elszakított nemzetrészek és Magyarország közötti gazdasági együttműködés lehető legszorosabbá tételéhez. Ez magával hozza a magyar gazdasági tér természetes kibővülését, melynek haszonélvezője kell legyen a határ mindkét oldalán élő magyarság. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az erdélyi gazda közvetlenül is hozzájárulhasson Magyarország gazdasági felemelkedéséhez. 

A fenti gondolatok jegyében a részvevő és aláíró felek üdvözlik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom összefogására tett lépéseit, és mindent megtesznek a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának sikeres munkája érdekében.

Az erdélyi gazdálkodók érdekeinek hatékony képviselete, az átfogó és mélyreható változások elindítása érdekében a részvevő és aláíró húsz kistérségi gazdaegyesület  megállapodnak egy valamennyiüket képviselő szervezettel való szövetség megteremtésében, rögzítik, hogy az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete a továbbiakban valamennyiük közös érdekeit képviselő ernyőszervezetként működik. Annak új működési és alapszabályzatát a közös érdekek és értékek képviselete, valamint az együttcselekvés hatékony megvalósítása érdekében egy, a három történelmi régió – Székelyföld, Közép-Erdély és Partium – két-két küldöttéből álló munkacsoport alkotja meg folyó év végéig, hogy a következő év elejére egyeztetett időpontra összehívható legyen az EMGE tisztújító közgyűlése. Fontos rögzíteni: az EMGE nem versenytársa, hanem partnere lesz valamennyi építő szándékú erdélyi gazdaszervezetnek.

A részvevő és aláíró egyesületek egyetértenek abban, hogy hiteles és sikeres érdekérvényesítés alulról építkező, a gazdákkal való állandó kapcsolatot tartó széles merítésű, Erdély teljes területét lefedő hálózattal valósítható meg. Ennek érdekében azzal a kéréssel fordulnak Magyarország döntéshozóihoz és az agrár-érdekvédelemben működő partnerszervezetekhez, hogy segítsék elő a még gyermekcipőben járó erdélyi falugazdász-hálózat megerősítését, bővítését, és a rendelkezésre álló eszközökkel a továbbiakban is segítsék annak működtetését. 

Végezetül a részvevő és aláíró felek köszönetet mondanak a nemzet televíziójának és a Duna Televízió Zrt. vezetőinek a torockói Duna-ház létrehozásáért és a konferencia megszervezésében a Duna-ház rendelkezésünkre bocsájtásával nyújtott segítségért.


Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete
Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesülete
Gyergyószéki Mezőgazdászok Egyesülete
Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete
Sóvidéki Mezőgazdászok Egyesülete
Homoródmenti Mezőgazdászok Egyesülete
Keresztúrvidéki Mezőgazdászok Egyesülete
Kézdiszéki Mezőgazdászok Egyesülete
Tigae Egyesület, Uzon
Erdővidéki Mezőgazdászok Egyesülete
Aranyosszéki Gazdák Egyesülete
Mezőségi Gazdák Egyesülete
Kalotaszegi Gazdák Egyesülete
Aradi Gazdák Egyesülete
Szatmári Gazdák Egyesülete
Szilágysági Gazdák Egyesülete
Tiszahosszúmezői Agráregyesület
MaraAgro Egyesület
Dél-bihari Gazdák Egyesülete
Belényes-vidéki Gazdák Egyesülete
Érmelléki Gazdák Egyesülete 

Kelt Torockón, 2014. november 16-án
 
FacebookTwitterGoogle bookmark